Xu Jun

CEO

Wang Fuqin

Chief Operating Officer

Zheng Yuanlai

Executive President

Zeng Jianzheng

Executive President

Yang Dongsheng

CFO

Long Jian

Chief Talent Officer

Hua Xu

Assistant President

Xu Jun

CEO

Wang Fuqin

Chief Operating Officer

Zheng Yuanlai

Executive President

Zeng Jianzheng

Executive President

Yang Dongsheng

CFO

Long Jian

Chief Talent Officer

Hua Xu

Assistant President